Kiril Alfabesi

Kiril Alfabesi 

(MakedoncaКирилица (Kirilitsa)

BulgarcaКирилица (Kirilitsa);

 RusçaКириллица (Kirillitsa); 

kiril

Yapılan araştırmaların gösterdiklerine göre Kiril ve Metodius’un öğrencileri, 9. yüzyılın ortasında günümüzde Kiril alfabesi olarak bilinen ve halen Rusya FederasyonuUkraynaBulgaristanSırbistan ve diğer ülkelerde kullanılan bu alfabeyi Orta Çağ Yunan (Bizans) alfabesinin temelinde geliştirerek Yunancada bulunmayan birtakım Slav seslerini de buraya eklemişlerdi.

SırpçaЋирилица(Çirilitsa), yaygın olarak Slav dillerinin yazımında kullanılan alfabedir. En eski Slav kitaplarının yazıldığı iki alfabeden biri (diğeri Glagol alfabesi) olan Kiril yazısı, Aziz Kiril ve kardeşi Metodius tarafından 9. yüzyılın ilk çeyreğinde oluşturulmuştur.

Bugünkü Rus Kiril alfabesi
Kiril
alfabesi
Türkçe
okunuş
Benzer
sesler
Kiril alfabesi ile yazılışı
А а A Anne Аннe
Б б B Balık, Belge Балык,Бельге
В в V Vazo, leVye Вазо,леВье
Г г G Gaf, Geyik Гаф,Ге(й)ик
Д д D Duman, Düdük Думан,Дюдюк
Е е YE* veya E YEngeç,
bellEk
Енгеч,беллЕк
Ё ё YO* veya Ö YOnca,
bÖrek
Ёнджа,бЁрек
Ж ж J Jaguar Жагуар
З з Z Zaman, Zil ЗаMан,Зиль
И и İ İsim Исим
Й й Y boY боЙ
К к K Kale Кале
Л л L daL,
eL
дaЛ,эЛь
М м M Masa Мaca
Н н N Nar Нap
О о O Omuz Омуз
П п P Para Пapa
Р р R Roman Ромaн
С с S Saat Сaaть
Т т T Tamam Taмaм
У у U Ufuk Уфук
Ф ф F Fındık Фындык
Х х H Halat Xaлaт
Ц ц TS yaTSı Яцы
Ч ч Ç Çember Чeмбеp
Ш ш Ş Şapka Шaпкa
Щ щ ŞÇ (klasik Rusça);
ŞŞ (günümüzdeki edebi Rusça)
iŞÇi иЩи
ъ sert işaret Türkçede karşılığı yoktur.
ы I mIzrak мЫзpaк
ь yumuşak işaret – kemal, saat кемaлЬ, caaть
Э э É[kapalı e] Edirne Эдиpнe
Ю ю YU* veya Ü YUlaf,
gÜzel
Юлaф,гЮзель
Я я YA* veya Ä (Açık E) YAşa, kErmes Яшa, кЯрмес
* – Sözcüklerin başında,
Ъ, Ь ve ünlülerden
sonra
Rusçada Д(D) ile Ж(J)harfleri yan yana gelince C olur. Cemile Джемиле

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir