13 Eylül 2017

Sözlü Tercüme

Sözlü Tercüme Hizmetlerinde Deneyimlerimizden Faydalanın

Sözlü tercümeler tercümenin oldukça zor olan bir türüdür. Çünkü tercüman anlık çeviri yapmakta olduğundan hedef dile aktarımda söylenen tüm cümleleri eksiksiz olarak anlamalı ve hedef dile olması gerektiği gibi yorumlamalıdır.

Kimi zaman uluslararası gerilimin yüksek olduğu toplantılarda, sempozyumlarda yaygın olarak tercih edildiği için risk oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden tercümanın iki dilde de anadil seviyesinde olması beklenir.

Aynı zamanda tercümanların kişisel yetenekleri de ön plana çıkmaktadır. Kriz anlarını iyi yönetebilme ve pratik zeka tercümanların olmazsa olmaz özelliklerindendir.

Uludağ Tercüme Bürosu olarak sözlü tercüme alanında yüzlerce toplantı, telefon görüşmesi, lansman, panel, sempozyum gibi çoklu dilin konuşulduğu ortamlarda başarı ile sözlü tercüme hizmeti sağladık.

TERCÜMANLARIMIZ ADALET BAKANLIĞI ONAYLI ADLİ BİLİRKİŞİ TERCÜMANLARDIR.

Noter sözlü tercüme

Noter huzurunda, çıkış ve hedef dildeki belgelerin Noter Yeminli Tercüman tarafından tercüme edilmesine ifade eder.

Hangi durumlarda noter sözlü tercümanlığı gereklidir?

Şirket kuruluşlarında, vekalet verirlirken ve diğer tüm sözlü beyanlarda.

Noterde hemen sözlü tercüme işlemi yaptırabilirmiyiz?

İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Romence, Bulgarca, İtalyanca dillerinde gün içerisinde acil noter sözlü tercümanlığı hizmeti verilir.

Diğer dillerde bir gün öncesinden randevu alınması önerilir.

Mahkeme sözlü tercüme:

Bilirkişi veya noter yeminli tercüman tarafından, tanık, davacı veya davalının ve duruşma taraflarının sözlü beyanlarının kaynak dilden hedef dile ve kaynak dilden hedef dile aktarılmasını ifade eder.

Hangi durumlarda mahkeme tercümanlığı tercih edilmelidir?

271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 202’nci maddesine belirtildiği gibi, müvekkillinizin  Türkçe bilmemesi durumunda: Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa”, tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir.”

Ardıl Tercüme

Tercüman konuşmayı ardıl tercümede, simültane tercümeden farklı olarak, eşzamanlı olarak değil, konuşmacı konuştuktan sonra hedef diline tercüme eder.

Müşterilerimiz birçok defa “ardıl tercüme işi” talep edecekken, simültane tercüme talebinde bulunmaktadırlar. Teknik donanım, tercüman ekibi gereksinimi gibi unsurlar dikkate alındığında simültane tercüme, ardıl tercümeye göre daha pahalı bir işlemdir.
Simültane tercümede, tercüman konuşucunun dilsel iletisini konuşmaya başladığı anda tercüme eder, ardıl tercüme de ise, tercüman konuşucunun konuşmasını bitirmesini bekler.

Örneğin, konsekütif tercüman, yabancı iş ortaklarınızla yaptığınız toplantıda, yabancı konuşmacının dediklerini dinler, gerektiğinde not alır ve konuşması bittikten sonra, size söylenenleri tercüme eder.

Ardıl tercüme sadece toplantı tercümelerini değil aynı zamanda, Noter, Tapu Müdürlüğü, Evlendirme dairesi işlemleri ve iş gezisi, telefonla tercüme gibi sözlü tercüme türlerini de kapsar.

Daha ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.