Yardım

Yardıma İhtiyacınız mı Var?

Sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

En Sık Karşılaştığımız Soruları Sizler İçin Derledik

Sıkça Sorulanlar

Çeviri çeşitleri nelerdir ?

Çeviri bir dilden diğerine yapılırken sözlü ve yazılı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Başlıca yazılı çeviri çeşitleri ticari, akademik, sanatsal-edebi, hukuki, kitap, katolog, broşür ve web tercümedir. Ticari dökümanlar, sözleşmeler, finans işlemleri, ihaleler ve uluslar arası taahhütlerticari tercüme yapılacak belgelerdir. Akademik çeviri ise tez ve araştırma belgeleri üzerine yapılırken hukuki tercüme mahkeme kararları, vekaletnema, patent işlemleri, kanun ve yönetmelikler üzerine yapılmaktadır. Sözlü çeviri çeşitleri ise ardıl, simultane, riley, retul, pivot, şeval, asimetrik ve fısıldayarak yapılan çevirilerdir. Önce konuşmacı konuşmasını tamamlayıp sonra tercümanın yaptığı çeviri türü olan ardıl çeviri genellikle iş yemeklerinde tercih edilmektedir. Simultane çeviri ise konuşmacıyla eş zamanlı olarak aynı anda çevirisinin yapılmasıdır. Retur çeviri çok fazla yaygın olmayan dillerden yaygın olan dillere çeviri yaparken kullanılmaktadır.

Çeviri yapılırken dikkate alınması gerekenler nelerdir ?

Çeviriye başlamadan önce çevrilecek metin ve konu incelenmeli, gerekli ise terminoloji oluşturulmalıdır. Böylelikle çeviri hem hızlı, hem de doğru ve tutarlı bir şekilde yapılabilecektir. Metnin içeriği mümkün olduğunca yorumsuz olarak anlatılmalıdır. Aynı zamanda orijinal metin mutlaka anlam kaybına uğramadan eksiksiz bir şekilde hedef dile çevrilmelidir. Anlaşılabilirliği kolaylaştırmak için çeviride cümlelerin kısa ve öz olmasına özen gösterilmelidir. Tercümeler, tamamlanmış çevirinin ilgili editörlerce baştan sona okunarak eksik ya da hatalı yerlerin düzeltilmesi şeklinde sonlandırılmalıdır.

Hangi tür belgeler yeminli tercüme gerektirir ?

Yeminli tercüman tarafından yapılan yeminli tercüme yapılırken belgede yazılan bilgiler aynen olduğu gibi çevirilir. Tercümenın kendi yorumunu katmadığı bu çeviri işlemi bittikten sonra yeminli tercüman tercüme yaptığı dilin aslına uygun olduğuna dair onaylayarak kaşesini vurarak adını soyadını veimzasını atmaktadır. Konusunda uzman çevirmenler tarafından yapılan yeminli tercümeler uzman editörler tarafından kontrol edildikten sonra noterin onayına sunulur. Başlıca yeminli tercüme gerektiren belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ihale evrakları, sözleşme, banka evrakları, katalogi reklam ve borşür gibi pazarlama belgeleri, ruhsat varyantasyon belgeleri, prospektüs, hisse senedi, yıllık raporlama belgesi, vekaletname, mahkeme kararları, boşanma belgesi, sözleşmeler gibi her türlü resmi evrak yer alır.

Hukuki çeviri deneyimi hakkında bilgi verir misiniz ?

Bir hukuki belgenin bir dilden diğerine hukuki çeviri yapılırken kanunlar dahilinde yapılması oldukça önemlidir. Her ülkenin bağlı olduğu hukuk farklı olduğundan çeviri yapılırken o ülkenin hukuk kuralları dikkate elınması gereklidir. Avukatlara ve hukuk büroları yeminli tercüman ve noter tastikli tercümana ihtiyaç duyarlar. Başlıca hukuki çeviri hizmetleri arasında mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, kullanım klavuzları, patent başvuruları, sözleşmeler, vekaletname, beyannameler, mahkeme evrakları, lisanslar, boşanma belgeleri, evlilik cüzdanları ve nüfus kayıt örnekleri, ehliyet, diploma, boşanma belgeleri, muvafakatnameler, ihtarname, vasiyetnameler, tapular ve AB mevzuatları yer alır. Çevirisi yapılmak istenen resmi evraklarda kullanılan teknik terimler ve çevirisi yapılacak olan ülkenin hukuk kuralları dikkate alınrak en doğru bir şekilde tercümesi yapılmaktadır.

Yeminli Tercüman Kimdir ?

Yeminli tercüman olmak isteyen kişi, ilgili dili bildiğini ispatlayan belgeleri ile notere başvurur. Evrakları yeterli gören noter, ilgili tercümana bir yemin zaptı hazırlar. Yemin zaptı, sadece ilgili noterliğe özeldir ve başka bir noterde geçerli sayılmaz. Bu nedenle tercüme büroları sadece tercümanlarının yemin zaptı bulunan noterler ile çalışabilirler. Noter tasdiki ancak bu tür yeminli bir tercümanın imzası ile mümkündür.

Yeminli Tercüme Nedir ?

Doküman yeminli tercüman tarafından ana dilden hedef dile çevirisi yapılır. Doküman yeminli tercüman tarafından imzalanır. Yeminli tercüman bu imza ile tercümenin aslına uygun ve doğru olarak tercüme edilmiş olduğunu belirtir. Yeminli tercüman tarafından imzalanan doküman daha sonra Tercümanın yemin zaptı bulunan noterlik tarafından onaylanır.    Noterlik tarafından onaylanan çeviri işlemine yeminli tercüme denmektedir.